Domanice

Wieś położona jest na prawym brzegu Bystrzycy, w północnej części Równiny Świdnickiej. Pierwsza wzmianka o miejscowości w formie Demano pochodzi z 1193 roku, natomiast później była notowana m.in. jako DemanoDomanoDmanz i Domanz. Od XIII wieku miejscowość wraz z zamkiem była własnością rycerską.

Zamek w Domanicach

W końcu lat trzydziestych XX wieku, w związku z planowaną budową zalewu na Bystrzycy, Zamek przejęło państwo niemieckie. Dopiero po ostatniej wojnie został on upaństwowiony, a od 1988 r. stanowił własność Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie. 

Zamek w obecnej postaci jest wynikiem różnorodnych przeróbek, remontów i modyfikacji, jakim poddawany był przez kilka stuleci. Ostatnie zmiany miały miejsce w latach 1990 i 1991, kiedy to przeprowadzono remont pawilonu ogrodowego wraz z łaźnią. 

Od 2022 roku posiadłość jest własnością Macieja Musiałowskiego. Artysta ma wobec niej wielkie plany. Początkiem ich realizacji jest zorganizowanie na terenie Zamku Festiwalu Sztuk Zjednoczonych, zrzeszającego artystów z różnych dziedzin, podczas którego Domanice na cztery dni staną się krainą przepełnioną muzyką, tańcem i poezją. W przyszłości w Zamku powstanie także konserwatorium, galeria, niewielki teatr, oraz szkoła z internatem, której głównym celem będzie wsparcie dzieci i młodzieży w odkrywaniu swoich talentów.

Na łamach „Słowa Polskiego”…

Emilia Mosingiewicz w 1947 r. na łamach „Słowa Polskiego” pisała o pałacu nazywając go „Bzowym Zamkiem”:

„Najbardziej godnym widzenia w Domanicach jest zamek. Stoi on na wysokiej skale, którą otacza las krzewów bzowych. Krzewy te wykazują wielką żywotność i chwytają się każdej piędzi ziemi ukrytej w załomach skały.”

Emilia Mosingiewicz

Przewiń na górę