Matt Mykytyszyn

Mateusz Mykytyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless na Zamku Książ w Wałbrzychu.

Od ponad 20 lat, najpierw jako dziennikarz regionalnych mediów, a od 2012 roku jako prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless zajmuje się upowszechnianiem i zachowywaniem dla przyszłych pokoleń regionalnej wiedzy historycznej na temat Zamku Książ, jego mieszkańców w tym księżnej Daisy von Pless. W.

Do jego ostatnich osiągnięć należy spisanie wspomnień honorowego obywatela Wałbrzycha, księcia Bolko von Pless, które ukazały się na dwa miesiące przed jego śmiercią 28 czerwca 2022 pod tytułem „Wspomnienia Śląskiego Księcia”. Przekonując bohatera książki do podziela się z czytelnikami historią swojego życia, autor ocalił od zapomnienia ważny fragment dolnośląskich dziejów. 

Publikacja tej niezwykle popularnej książki o dużych wartościach literackich i historiograficznych stanowi ważny element upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

W marcu 2022 roku ukazała się bezpłatna seria przewodników jego autorstwa po historycznych dzielnicach Wałbrzycha (Śródmieście, Stary Zdrój, Nowe Miasto, Biały Kamień, Podgórze, Sobięcin) objętych Gminnym Programem Rewitalizacji.

Eleganckie i prezentujące wysoki poziom merytoryczny, bogato ilustrowane przewodniki są pokłosiem wieloletniej współpracy Mateusza Mykytyszyna z Miejskim Biurem Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego. 

Przewiń na górę